rada

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Dyrektor szkoły –mgr inż. Aneta Okrój - Popek

Wicedyrektor szkoły - mgr Renata Górska

Kadra nauczycielska Wychowawcy klas:

Oddział przedszkolny "O" A– mgr  Kamila Laskowska

Asystent nauczyciela - Róża Olszewska

Oddział przedszkolny "O"B -mgr Agnieszka Pakuła

Klasa Ia - mgr inż. Elżbieta Majewska

Klasa Ib - mgr Mirella Kwiatkowska

Klasa II  –  mgr  Mirosława Bętlewska 

Klasa III A - mgr Małgorzata Dydo - Rosół

                   mgr Angelika Rogiewicz

Klasa III B – mgr Ewa Karkoszka-Kapuścińska

Klasa IV A - mgr Izabela Bieleń

                   mgr Beata Pikulska Dumińska

Klasa IV B - mgr Paweł Jaskrowski

Klasa V A - mgr Jolanta Waliszewska

                   mgr Julita Migdał - Gadaj

Klasa V B - mgr Monika Bińczarska

                   mgr Katarzyna Świątkowska

Klasa VI – mgr Anna Olewińska

Klasa VIImgr Marcin Wojciechowski

Język polski: mgr Jolanta Waliszewska, mgr Ewa Karkoszka - Kapuścińska, mgr Reanata Górska

Język angielski: mgr Paweł Jaskrowski, mgr Izabela Bieleń

Język niemiecki: mgr Barbara Szulc

Historia: mgr Anna Olewińska, mgr Julita Migdał - Gadaj

Matematyka: mgr Monika Bińczarska, mgr Agnieszka Pałka

Przyroda: mgr Aneta Pikulska, mgr Aneta Okrój - Popek

Biologia: mgr Aneta Okrój - Popek

Geografia: mgr Aneta Pikulska

Chemia: mgr Małgorzata Sobczak - Lewandowska

Zajęcia komputerowe : mgr Agnieszka Kwiatkowska

Technika: mgr Wojciech Krajewski

Plastyka : mgr Izabela Wojciechowska, mgr Agnieszka Kwiatkowska

Muzyka: mgr Robert Stranc

Wychowanie fizyczne: mgr Marcin Wojciechowski, mgr Maciej Popek

Religia: lct Jadwiga Gołębiewska

Świetlica: lct Emilia Wojtczak, mgr Grzegorz Domański, mgr Aneta Pikulska

Biblioteka: mgr Małgorzata Dydo - Rosół, lct Jadwiga Gołębiewska

Logopeda: mgr Anna Olewińska

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Julita Migdał-Gadaj

Doradztwo zawodowe: Izabela Wojciechowska

Pedagog : mgr Emilia Bandoszek - Kuligowska

Sekretariat – mgr Marlena Kufera